Privacy

Dit is de privacyverklaring van Ivan IT, gevestigd aan de Springtij 27, 2201 WE in Noordwijk. De privacy van mijn cliënten en bezoekers van deze website is erg belangrijk. De persoonlijke informatie die u verstrekt aan Ivan IT wordt daarom vertrouwelijk verwerkt binnen de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom gebruikt Ivan IT uw gegevens?
Ivan IT gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een website opdracht of registratie van domeinen. De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruikt Ivan IT om werkzaamheden te factureren. De contactgegevens die u aan mij verstrekt gebruikt Ivan IT om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden.

Hoe lang bewaart Ivan IT uw persoonsgegevens?
Ivan IT bewaart de administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van tenminste zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.
Ivan IT bewaart overige contactgegevens tenminste gedurende één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek indient om deze te verwijderen.

Persoonsgegevens die Ivan IT verwerkt
Indien u een opdracht aan Ivan IT verstrekt, verwerkt Ivan IT persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan Ivan IT verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor de administratie.
Indien u een opdracht aan Ivan IT verstrekt, verwerkt deze gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die Ivan IT verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.
Indien u contact met mij opneemt per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met mij zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Gebruik van cookies
Ivan IT maakt alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics. IP-adressen van bezoekers worden daarbij
geanonimiseerd opgeslagen om uw privacy hierbij te waarborgen. Het delen van gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Analytics.

Beveiliging van uw gegevens
Ivan IT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wanneer u dit als optie wilt, kunt u een email sturen naar info@ivanit.nl. Ivan IT geeft nooit
persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) zijn de nodige afspraken gemaakt om uw persoonsgegevens te waarborgen.
Indien u na het doornemen van het privacybeleid van Ivan IT
vragen heeft, neem dan gerust contact op.

Ivan IT
Ivan van der Tuuk
info@ivanit.nl
0654710712